Xiawu Zheng

About Me

I am a second-year PhD candidate at MAC Lab, School of Informatics, Xiamen University. My academic advisor is Prof. Rongrong Ji. I received the master’s degree from School of Informatics, Xiamen University in 2018. My research interests include computer vision, image retrieval and automatic machine learning.

Publication

Journal

  • Xiawu Zheng, Rongrong Ji, Yuhang Chen, Qiang Wang, Baochang Zhang, Qixiang Ye, Jie Chen, Feiyue Huang, Yonghong Tian. MIGO-NAS: Towards Fast and Generalizable Neural Architecture Search. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI) 2021.

  • Xiawu Zheng, Yang Zhang, Sirui Hong, Huixia Li, Lang Tang, Youcheng Xiong, Jin Zhou, Yan Wang, Xiaoshuai Sun, Pengfei Zhu, Chengling Wu, Rongrong Ji. Evolving Fully Automated Machine Learning via Life-Long Knowledge Anchors. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI) 2021.

Pre-print

Conference

Academic Competitions

  • AutoDL 2019: the final challenge in 2019 AutoDL challenges series, Rank 1st.

  • AutoCV2 2019: IMAGE + VIDEO Automated Computer Vision challenge, Rank 2st / 34 teams.

Project